کیک اسفنجی نارنج با کرم شیرینی

OrangeSourCake613

این روزا تمام کوچه و خیابونهای شهر ما پر است از درختهای پرتقال ولی مردم اینجا یا لذت چیدن میوه تازه از درختو نمی دونن یا اینکه حوصله ندارن میوه بچینن و همیشه این پرتقالها سر درخت خشک میشه و میریزه تا دوباره بهار میشه و پر از شکوفه میشن.

Continue reading